Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się  bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

Lisa Mayo Sobczak Spółka Jawna z siedzibą w  95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 78A, NIP: 731-207-38-63, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000928322, posiadająca NIP: 7312073863, BDO 000625835. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem do korespondencji elektronicznej: kontakt@lisamayo.pl, numerem telefonu 578 552 642 (dalej: Administrator).

Cel przetwarzania:

Lisa Mayo przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis: lisamayo.pl (dalej „Serwis”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach wówczas Lisa Mayo przetwarza twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych trendów w modzie, promocji czy wyprzedaży.

 

Szczegółowe informacje odnośnie celów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych zawarte są poniżej:

1. KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.LISAMAYO.PL

1.1. Gdy korzystasz ze strony, a nie jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem (tj. nie posiadasz Konta w sklepie internetowym), Twoje dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory, informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies czy podobnych technologii) przetwarzane są przez nas: 

1.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Ci treści gromadzonych na stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, by strona działała poprawnie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

1.1.2. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

1.1.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów gospodarczych; 

1.1.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów. Szczegółowo opisujemy to zagadnienie w części niniejszej Polityki zatytułowanej „Marketing Administratora”. 

1.2. Twoja aktywność na stronie internetowej, w tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, systemu komputerowego czy komputera). Informacje te przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych oraz w celu  zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego a podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2. DZIAŁANIE KONTA

2.1. Osoby, które dokonują rejestracji w sklepie internetowym podają dane niezbędnych do utworzenia Konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu utworzenia konta i jego obsługi. Brak podania danych powoduje niemożność założenia konta.

2.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane: 

2.2.1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

2.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w sklepie internetowym i korzystania z konta; 

2.2.3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie praw Administratora związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą; 

2.2.4. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów. Szczegółowo opisujemy to zagadnienie w części niniejszej Polityki zatytułowanej „Marketing Administratora”. 

 2.3. Na konto w sklepie internetowym możesz zalogować się również za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. W takim wypadku sklep internetowy pobierze z Twojego konta w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta. Kontynuowanie logowania oznaczać będzie przekazanie danych do naszego sklepu internetowego. Facebook zapamięta Twój wybór. Szczegółowe informacje o zasadach logowania z uwzględnieniem konta Facebook zawarto w polityce prywatności Facebook. 

3. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

3.1. Złożenie przez Ciebie zamówienia towaru związane jest bezpośrednio z przetwarzaniem Twoich danych osobowych a ich podanie jest konieczne do zrealizowania zamówienia. Brak podania danych powoduje niemożność założenia zamówienia.

3.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane: 

3.2.1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.2.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (przepisy prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości) – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3.2.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w sklepie internetowym, a także analiz preferencji zakupowych; 

3.2.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. ZWROTY. REKLAMACJE. 

4.1. Złożenie reklamacji lub zwrot wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Podanie danych w formularzu reklamacyjnym nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych w formularzu zwrotu nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla skutecznego odstąpienia od zawartej umowy. 

4.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane: 

4.2.1. w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów prawa dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4.2.2. w celu obsługi zwrotu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek Administratora, wynikający z przepisów ustawy o prawach konsumenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jeśli podstawą zwrotu są przepisy o prawie odstąpienia od umowy bądź też niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeśli podstawą zwrotu jest regulamin sklepu internetowego; 

4.2.3. w celu realizacji innych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4.2.4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w sklepie internetowym, a także analiz preferencji zakupowych; 

4.2.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie praw Administratora związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

5. FORMULARZ KONTAKTOWY 

5.1. Możesz skontaktować się z nami wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej. Korzystanie z formularza wymaga podania niezbędnych danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jeśli chcesz abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie – niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości obsługi. 

5.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane: 

5.2.1. w celu identyfikacji oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego poprzez formularz – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy i prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą; 

5.2.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk treści i ilości zapytań;

5.2.3. w celu zapobiegania naruszeniom w prowadzonej komunikacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa świadczonych usług;

6. MARKETING ADMINISTRATORA 

6.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na prowadzeniu działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną). 

6.2. Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane mogą być wykorzystywane przez nas, aby kierować do Ciebie treści marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail (w formie Newslettera), drogą MMS / SMS lub telefonicznie (marketing bezpośredni).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wyrażona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można cofnąć w każdej chwili klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informację handlową, kontaktując się z nami na adres e-mail: kontakt@lisamayo.pl . Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 

6.3. Jeśli podasz nam adres do korespondencji i wyrazisz zgodę, możemy realizować marketing bezpośredni również za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany przez Ciebie adres pocztowy.

Zgodę można cofnąć w każdej chwili kontaktując się z nami na adres e-mail: kontakt@lisamayo.pl lub pod adresem do korespondencji tradycyjnej:

Lisa Mayo Sobczak Spółka Jawna z siedzibą w  95-200 Pabianice, ul. Karniszewicka 78A.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia. 

6.4. Jeśli wyświetlamy w Serwisie treści marketingowe, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa) i wykorzystujemy do tego Twoje dane  osobowe ich przetwarzanie odbywa w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu własnej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ).

6.5. Jeśli wyświetlamy w Serwisie treści marketingowe, które są dopasowane do Twoich preferencji, w tym dostosowywaniu kategorii ofert lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności (reklama behawioralna) Twoje dane osobowe (w tym gromadzone za pośrednictwem plików cookies) są przetwarzane przez Administratora i podmioty zewnętrzne dla celów marketingowych. Działanie to jest oparte o Twoją zgodę, którą możesz oczywiście wycofać w każdym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

6.6. Jeśli wyrazisz zgodę w trakcie lub po złożeniu zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zaznaczając odpowiedni element w interfejsie Serwisu, wówczas użyjemy Twojego adresu e-mail w celu przesłania elektronicznego zaproszenia do ocenienia zakupu dokonanego w naszym sklepie internetowym. Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na adres: kontakt@lisamayo.pl;

6.7. Jeśli wyrazisz zgodę zaznaczając odpowiedni element w interfejsie Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wówczas użyjemy Twojego adresu e-mail w celu przesłania informacji o dostępności. Gdy produkt będzie dostępny, otrzymasz powiadomienie na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymania powiadomienia. Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na adres: kontakt@lisamayo.pl;

6.8. Odwiedzając Serwis możesz skorzystać z usługi „Lista życzeń” zaznaczając odpowiednie oznaczenie przy każdym Produkcie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Tak zaznaczoną informację o Produkcie przechowujemy dla Ciebie przez okres 7 dni. Udzieloną zgodę możesz wycofać w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości z informacją o wycofaniu zgody na adres: kontakt@lisamayo.pl;

6.9. W celu realizowania celów przetwarzania, w szczególności w celu realizowania działań marketingowych i analitycznych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych dokonujemy oceny wybranych czynników i informacji dotyczących Użytkowników m.in. czynności podejmowanych w Serwisie, dokonywanych zakupów, historii przeglądanych ofert w celu analizy zachowania i stworzenia prognoz. Wykorzystujemy powyższe informacje do dopasowania treści prezentowanych w Serwisie.

7. KORESPONDENCJA

7.1. Kiedy zostanie do nas skierowana korespondencja nie dotycząca usług świadczonych wobec nadawcy korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu rozwiązania danej sprawy.

7.2. Treść korespondencji jest przechowywana z zachowaniem zasad poufności.

7.3. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej.

8. KONTAKT TELEFONICZNY

8.1. Kiedy skontaktujesz się z nami telefonicznie, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową  możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do rozwiązania danej sprawy.

8.2. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej.

9. AKTYWNOŚĆ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

9.1. Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook, Instagram w konsekwencji czego przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile jak komentarze lub polubienia.

9.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane:

9.2.1.     w celu umożliwienia aktywności na profilach – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników;

9.2.2.     w celu efektywnego prowadzenia profili w tym promowania działalności gospodarczej Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników;

9.2.3.     w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie praw Administratora związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

9.3.          Administratorzy serwisów społecznych przetwarzają dane osobowe zgodnie z własnymi zasadami przedstawionymi w opracowanych przez ich politykach prywatności.

10. KONKURSY

10.1. Administrator organizuje konkursy poprzez swoją stronę internetową. 

10.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane:

10.2.1. w celu przeprowadzenia konkursu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej po zaakceptowaniu przez Uczestnika treści regulaminu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

10.2.2. przekazania laureatom nagród – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy zawartej po zaakceptowaniu przez Uczestnika treści regulaminu konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

10.2.3. wypełnienia obowiązków podatkowych w związku z przyznaniem nagród – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami prawa podatkowego.

11.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM

11.1. Prowadząc działalność gospodarczą, Administrator zawiera i realizuje umowy a tym samym otrzymuje od kontrahentów i klientów dane osobowe osób zaangażowanych w realizację umów (np. osoby, z którymi kontaktuje się, osoby zaangażowane w realizację umów). Najczęściej wykorzystywane jest imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu i adres email).

11.2. Dane osobowe osób wskazanych w pkt. 11.1. są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na umożliwieniu wykonania umowy.

12. WYKORZYSTYWANIE DANYCH UZYSKANYCH PODCZAS SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

12.1. Prowadząc działalność gospodarczą, Administrator uczestniczy w spotkaniach biznesowych, inicjuje kontakty biznesowe (networking) bądź wymienia wizytówki w celach związanych z nawiązywaniem kontaktów handlowych.

12.2. Dane osobowe uczestników spotkań wspomnianych w pkt. 12.1. są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na tworzeniu i utrzymywaniu sieci kontaktów a tym samym rozwijaniu prowadzonej działalności gospodarczej.

13. WYKORZYSTYWANIE DANYCH DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŚWIADCZONYCH USŁUG I WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU SKLEPU

13.1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo w Serwisie. 

13.2. Twoje dane osobowe są przetwarzane:

13.2.1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i przeciwdziałania nadużyciom, oszustwom, działaniom naruszającym dobre obyczaje, obowiązujące przepisy lub Regulamin Sklepu;

 

Rodzaj przetwarzanych danych:

Lisa Mayo przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

1. zalogowania się w Serwisie:

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

Twoje prawa:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

Ważne! Nie będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Twoje dane przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, mogą być przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane mogą być przez Administratora przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Czas przechowywania danych osobowych:

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

Dane osobowe przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, mogą być przechowywane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.

W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane osobowe mogą być przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi ci roszczeniami np. w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. 

Kontakt w sprawie danych osobowych:

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

Powierzenie przetwarzania danych:

Lisa Mayo może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Lisa Mayo , w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji to jest na przykład w celu przygotowania zamówionego przez ciebie towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Lisa Mayo (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Powiadomienie o dostępności produktu:

Na twoje życzenie Lisa Mayo przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez ciebie produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz przetwarzanie danych osobowych przez Lisa Mayo. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

Cookies:

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka:

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://mbasic.facebook.com/privacy/policy/printable/#12

Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

 

Nasza strona posiada także wtyczkę (plugin) do serwisu społecznościowego Instagram. Jest to serwis społecznościowy oferowany przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Meta Platforms Ireland “). Przetwarzane w sposób automatyczny informacje dotyczące Twojej aktywności i sposobu korzystania z naszego konta fanpage'a w serwisie Instagram są z reguły przesyłane do serwera Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 w USA i tam zapisywane. Nasza współpraca z Meta opiera się na standardowych klauzulach ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach odwiedzin fanpage'a na Instagramie zawarte są w informacji dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

 

 

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics:

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych. Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy.

 

Cookies:

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy (pliki sesyjne) lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny.

Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielą się na: pliki własne (ustawiane przez serwery Administratora) oraz pliki stron trzecich (ustawiane przez serwery innych podmiotów).

Za pośrednictwem ustawień plików cookies w Serwisie, dostępnych przy pierwszej wizycie na stronie możesz dokonać wyboru w kategoriach: „Tylko niezbędne”, „Ustaw preferencje”, „Zaakceptuj wszystkie”. 

Niezbędne pliki cookies pozostają zawsze włączone z uwagi na to, że są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania stron Serwisu.

Administrator korzysta z następujących rodzajów cookies:

1)   niezbędne:

są one konieczne by umożliwić korzystanie z naszych usług na stronach internetowych;

2)   statystyczne:

umożliwiają analizę źródeł aktywności ruchu na stronie oraz mierzenie wydajności strony. Informacje są łączone i anonimowe;

3)   marketingowe:

Administrator używa cookies własnych i stron trzecich (tzw. zewnętrznych dostawców usług, w tym zewnętrznych platform reklamowych np. Google, Facebook, Instagram) w celu prowadzenia kampanii marketingowych. Pliki cookies marketingowe zapamiętują aktywność użytkownika strony. Zebrane dane mogą być przekazywane do zewnętrznych dostawców usług, którzy wyświetlają nasze treści marketingowe na innych stronach.

 

NAZWA PLIKU COOKIE

OPIS I CEL PLIKU COOKIE

USŁUGA KTÓREJ DOTYCZY PLIK COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

OKRES WAŻNOŚCI

JAK WYŁĄCZYĆ

WPŁYW NA FUNKCJONALNOŚĆ PO WYŁĄCZENIU

 

_fbp

Facebook Pixel

Marketing i Analityczne

Cookie marketingowe i analityczne

90 dni

Można wyłączyć za pomocą narzędzi do zarządzania preferencjami dotyczącymi reklam na platformie Facebook/ Zgody na ciasteczka analityczne, marketingowe

Ograniczenie możliwości śledzenia aktywności użytkownika w celach marketingowych i analitycznych przez Facebook

 

_ga_K98PTML5QR

Google Analytics

 Marketing, Analityczne, Preferencyjne

Cookie marketingowe, analityczne i preferencyjne dla reklam

2 lata

Można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki lub narzędzi do zarządzania plikami cookie

 Ograniczenie możliwości analizy zachowania użytkownika na stronie przez Google Analytics

_gac_UA-118268162-1

Google Analytics

Marketing, Analityczne, Preferencyjne

Cookie marketingowe, analityczne i preferencyjne dla reklam

90 dni

Można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki lub narzędzi do zarządzania plikami cookie

Ograniczenie możliwości analizy zachowania użytkownika na stronie przez Google Analytics

_ga

Google Analytics

 Marketing, Analityczne, Preferencyjne

 Cookie marketingowe, analityczne i preferencyjne dla reklam

2 lata

 Można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki lub narzędzi do zarządzania plikami cookie

 Ograniczenie możliwości analizy zachowania użytkownika na stronie przez Google Analytics

_gcl_au

Google Analytics

Marketing, Analityczne, Preferencyjne

 Cookie marketingowe, analityczne i preferencyjne dla reklam

90 dni

Można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki lub narzędzi do zarządzania plikami cookie

 

 Ograniczenie możliwości analizy zachowania użytkownika na stronie przez Google Analytics

_gcl_aw

Google Analytics Marketing, Analityczne, Preferencyjne

Cookie marketingowe, analityczne i preferencyjne dla reklam

 

90 dni

Można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki lub narzędzi do zarządzania plikami cookie

 Ograniczenie możliwości analizy zachowania użytkownika na stronie przez Google Analytics

_gid

Google Analytics

Marketing, Analityczne, Preferencyjne

Cookie marketingowe, analityczne i preferencyjne dla reklam

1 dzień

Można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki lub narzędzi do zarządzania plikami cookie

Ograniczenie możliwości analizy zachowania użytkownika na stronie przez Google Analytics

_hjSession_2486898

 

LisaMayo

Niezbędne

Cookie sesyjne

Sesja przeglądarki

Nie można wyłączyć, jest to niezbędne do funkcjonowania witryny

Brak wpływu na funkcjonalność, ale możliwe problemy z doświadczeniem użytkownika po wyłączeniu

 

_hjSessionUser_2486898

LisaMayo

 Niezbędne

Cookie sesyjne

Sesja przeglądarki

Nie można wyłączyć, jest to niezbędne do funkcjonowania witryny

 Brak wpływu na funkcjonalność, ale możliwe problemy z doświadczeniem użytkownika po wyłączeniu

_pin_unauth

LisaMayo

Niezbędne

Cookie trwałe

1 rok

Nie można wyłączyć, jest to niezbędne do funkcjonowania witryny

Brak wpływu na funkcjonalność, ale możliwe problemy z doświadczeniem użytkownika po wyłączeniu

_tt_enable_cookie

TikTok Pixel

 Marketing i Analityczne

 Cookie marketingowe i analityczne

1 rok

 Można wyłączyć za pomocą narzędzi do zarządzania preferencjami dotyczącymi reklam na platformie TikTok/ Zgody na ciasteczka analityczne, marketingowe

 Brak wpływu na funkcjonalność, ale niemożliwość wysłania danych do afilianta

_ttp

TikTok Pixel

Marketing i Analityczne

 Cookie marketingowe i analityczne

1 rok

Można wyłączyć za pomocą narzędzi do zarządzania preferencjami dotyczącymi reklam na platformie TikTok/ Zgody na ciasteczka analityczne, marketingowe

 

 Brak wpływu na funkcjonalność, ale niemożliwość wysłania danych do afilianta

CookiePolicy

LisaMayo Niezbędne

1 rok

 

1 rok

Nie można wyłączyć, jest to niezbędne do funkcjonowania witryny

 Brak wpływu na funkcjonalność, ale niemożność korzystania z pewnych funkcji na stronie

cto_bundle

Criteo

Marketing i Analityczne

Cookie marketingowe i analityczne

1 rok

Można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki lub narzędzi do zarządzania plikami cookie

Brak wpływu na funkcjonalność, ale niemożliwość wysłania danych do afilianta

demosklep_session

LisaMayo

Niezbędne

Cookie sesyjne

Sesja przeglądarki

Nie można wyłączyć, jest to niezbędne do funkcjonowania witryny

Brak wpływu na funkcjonalność, ale możliwe problemy z doświadczeniem użytkownika po wyłączeniu

 

last_seen_products

LisaMayo

 Niezbędne

Cookie trwałe

1 rok

Nie można wyłączyć, jest to niezbędne do funkcjonowania witryny

 Brak wpływu na funkcjonalność, ale możliwe problemy z wyświetlaniem zawartości na stronie

 

Pliki cookies charakteryzują się tym, że:

1)     nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,

2)     "cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,

3)     dane pozyskane z "cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie,

4)     nie są przeznaczone dla komputerów, czy urządzeń mobilnych w ten sposób, że nie wpływają na sposób ich działania,

5)     nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,

6)     domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,

7)     na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

W każdym momencie możesz zablokować przechowywanie plików cookies na twoim urządzeniu końcowym, cofając tym samym zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Serwis oraz usunąć stałe pliki cookies znajdujące się na urządzeniu końcowym, wykorzystując do tego stosowne opcje przeglądarki internetowej. 

Darmowy transport
Transakcje powyżej 350 PLN
Wsparcie online
Wspieramy online 8.00-16.00
tel. 578 552 642
Bezpieczne płatności
Zabezpieczamy wszystkie płatności